ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 232 7000

For more information please contact
Bayer Thai Co.,Ltd.
130/1 North Sathon Road, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Tel. +662 232 7000

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ได้ที่:
Drugsafety.thailand@bayer.com
AE Reporting/Medical Information Hotline
(Office Hours): 02 070 7700

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด