ถาม-ตอบ

?About Berocca® Performance


 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ คือผลิตภัณฑ์อะไร?

  บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ เป็นวิตามินบีรวม พร้อมวิตามินซีและแร่ธาตุ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเม็ดฟู่ละลายน้ำง่าย ให้รสส้ม หรือรสฟรุตตี้ สำหรับบำรุงร่างกายและระบบประสาท สำหรับผู้อ่อนล้า อ่อนเพลีย ผู้ที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นหรือหลังผ่าตัด ใช้สำหรับรักษาอาการขาดวิตามินบีชนิดต่างๆ วิตามินซี และธาตุสังกะสี1
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ มีข้อบ่งใช้อย่างไรบ้าง?

  บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ใช้สำหรับบำรุงร่างกายและระบบประสาท สำหรับผู้อ่อนล้า อ่อนเพลีย ผู้ที่อยู่ในระหว่างพักฟื้นหรือหลังผ่าตัด ใช้สำหรับรักษาอาการขาดวิตามินบีชนิดต่างๆ วิตามินซี และธาตุสังกะสี1
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ มีวิธีรับประทานอย่างไร?

  ชนิดเม็ดฟู่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้งหลังอาหารเช้าหรือมื้ออื่นๆ โดยละลายบีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ในน้ำ 1 แก้ว แล้วดื่ม1
  ไม่แนะนำในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษาในกลุ่มวัยนี้
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ชนิดเม็ดฟู่ มีสารให้ความหวานใดเป็นส่วนประกอบ และสามารถใช้ในผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่?

  มีสารให้ความหวาน แอสพาร์แตม และสามารถใช้ในผู้ป่วยเบาหวานได้1
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ สามารถใช้ได้ในผู้รับประทานมังสวิรัติหรือไม่?

  ผู้รับประทานมังสวิรัติสามารถทานบีรอคคาได้ เนื่องจากบีรอคคาไม่มีส่วนประกอบที่มาจากเนื้อสัตว์3
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ชนิดเม็ดฟู่ มีสารกันเสียเป็นส่วนประกอบหรือไม่?

  ไม่มี2
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ชนิดเม็ดฟู่ มีน้ำตาลแลคโตสเป็นส่วนประกอบหรือไม่?

  ไม่มี2
 • Q เพราะเหตุใด การรับประทานบีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ ชนิดเม็ดฟู่ ทำให้ปัสสาวะมีสีเหลือง?

  โดยทั่ววิตามินบี2 สามารถขับออกได้ทางปัสสาวะและทำให้ปัสสาวะเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นกลไกการทำงานปกติของร่างกายเพื่อขับออกวิตามินบี2 ออก1
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ มีข้อห้ามอย่างไร?

  • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  • ผู้มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องรุนแรง (GFR น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที) และผู้ที่ต้องได้รับการฟอกไต
  • ผู้มีภาวะนิ่วในไต หรือมีประวัติเป็นนิ่วในไต
  • ผู้มีภาวะออกซาเลทในปัสสาวะสูง
  • ผู้มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
  • ผู้มีภาวะแคลเซียมในปัสสาวะสูงรุนแรง
 • Q บีรอคคา® เพอร์ฟอร์มานซ์ มีคำเตือนและข้อควรระวังอย่างไร?

  • ห้ามรับประทานเกินขนาดที่กำหนด การได้รับยาเกินขนาดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ ควรได้รับวิตามินและเกลือแร่จากแหล่งอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อาหารที่มีประโยชน์อื่นๆ
  • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินเดี่ยวหรือวิตามินรวม ยาบางประเภท อยู่ระหว่างจำกัดอาหารหรือการดูแลของแพทย์
  • ควรเว้นช่วงการรับประทานห่างจากยาชนิดอื่นๆ ประมาณ 4 ชั่วโมง
  • ยานี้อาจมีผลทำให้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการเกิดความคลาดเคลื่อน จึงควรแจ้งแพทย์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจวัด
  • วิตามินซีในยานี้อาจทำให้ผลการวัดของชุดตรวจน้ำตาลในเลือดเกิดความคลาดเคลื่อน โปรดอ้างอิงตามคำแนะนำในเอกสารกำกับชุดการทดสอบดังกล่าว
  • วิตามินซีเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก จึงควรระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน และไม่ควรได้รับวิตามินซีเกิน 500 มิลลิกรัมต่อวัน
  • การได้รับวิตามินซีเกินขนาด (มากกว่า 3 กรัมในเด็กและมากกว่า 15 กรัมในผู้ใหญ่) ในผู้ที่มีภาวะบกพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกได้
  • ยานี้มิได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาภาวะการขาดวิตามินบี12 อันเนื่องมาจากการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารชนิดที่เยื่อบุกระเพาะบางลง ความผิดปกติของลำไส้เล็กส่วนปลายหรือตับอ่อน การดูดซึมวิตามินบี12 ที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หรือความบกพร่องของปัจจัยในร่างกายอื่นๆ
  • เนื่องจากมีแอสพาร์แตมเป็นส่วนประกอบ จึงควรหลีกเลี่ยงยานี้ในผู้ที่มีภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย
  • ในสูตรตำรับเม็ดฟู่ มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ จึงควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่ควบคุมปริมาณโซเดียม

เอกสารอ้างอิง

 1. เอกสารกำกับยา
 2. สูตรของผลิตภัณฑ์ต่อ 1 หน่วยบริโภค
 3. เอกสารข้อมูลของบริษัท